Muzyka operowa

Odrębny nurt w gatunkach muzycznych stanowi muzyka operowa. Jest to dzieło estradowe oparte na muzyce wokalnej oraz instrumentalnej. By osiągnąć zamierzony efekt muzyka musi idealnie współgrać z akcją dramatyczną, którą odgrywają solowi wokaliści oraz chór. Ze względu na połączenie muzyki, ruchów i gestów śpiewaków muzyka operowa jest odmienną formą muzyczną od pozostałych sklasyfikowanych grup. Opera wywodzi się od odbywających się w okresie renesansu maskarad karnawałowych. Muzyka operowa łącznie z akcją dramatyczna składa się z czterech aktów dodatkowo podzielonych na sceny. Każda opera zazwyczaj zawiera partie wokalne wykonywane przez solowych lub zespołowych śpiewaków z udziałem chóru oraz partii wykonywanych przez orkiestrę w postaci uwertury oraz intermezzo. Uwertura stanowi wstęp muzyczny dla opery i przygotowuje odbiorcę do akcji dramatycznej. Z kolei intermezzo towarzyszy całej akcji stanowiąc przejście pomiędzy kolejnymi scenami dramatu. Operze często towarzyszą wstawki baletowe wykonywane w czasie intermezzo.

Dodaj komentarz