Polska muzyka ludowa

Polska muzyka ludowa w wielu przypadkach nawiązuje do tradycyjnych dźwięków, które rozbrzmiewały na terenie zamieszkiwanym przez Słowian. Podobną linie melodyczną charakteryzuje muzyka ludowa w Czechach, Słowacji, Rosji, Ukrainy i Białorusi. Przemieszczanie się słowiańskiej ludności po takim obszarze geograficznych przez burzliwe lata dziejów w historii spowodowało, że muzyka ludowa reprezentowana przez określoną grupę etniczną mieszała się z inną tworząc do dziś znane i grane utwory. Wśród form muzyki ludowej lokalnej można wyodrębnić utwory śpiewane podczas religijnych obrzędów, pieśni obyczajowe, wszelkiego rodzaju przyśpiewki a nawet ballady i pieśni nabożne. Z kolei muzykę instrumentalną można podzielić na dwie grupy. Do jednej należy ludowa muzyka taneczna a do drugiej muzyka pasterska. Muzyka ludowa opiera się na określonej grupie instrumentów, do której należą między innymi skrzypce, gęśliki, basetle, basy szamotulskie, liry korbowe, gwizdki, piszczałki, fujarki, dudy oraz trąby pasterskie. Kapele przy ich wykorzystaniu odtwarzają dawne utworu ludowe okraszane przyśpiewkami czy pieśniami obyczajowymi podczas wszelkiego rodzaju zabaw, wesel a nawet festiwali.

Dodaj komentarz